Նոր տարբերակ


գլխավոր էջ հետադարձ կապ

ԴատաԼեքս
հանրային
տեղեկատվական
կրպակ

ՙԴատաԼեքս՚-ը էլեկտրոնային կառավարման և տեղեկությունների տրամադրման հանրային տեղեկատվական համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս իրական ռեժիմում ստանալ տեղեկություններ բոլոր դատարաններում քննվող գործերի մասին և տրամադրում է մի շարք այլ ծառայություններ:

Առցանց Վճարումներ

Սահմանված պետական տուրքերի վճարումների իրականացման`
24/7 սկզբունքով
գործող
առցանց
ծառայություն:

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Դատական նիստերի անցկացման ամսաթվի, ժամի և վայրի մասին տվյալների տրամադրում, որը ներառում է դատավորի, դատական գործի առարկայի և կողմերի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Դիմումների Առցանց Ուղարկում

Վճարման կարգադրություններով գործերի հայցադիմումները լրացնելու, դրանց ընթացքին հետևելու և հարակից փաստաթղթերը համապատասխան դատարաններ ուղարկելու առցանց ծառայություն:

ՀՀ Դատական
համակարգ

ՙԴԱՏԱԼԵՔՍ՚ հանրային տեղեկատվական համակարգը մշակվել է ՙԴատաիրավական բարեփոխումներ՚ ծրագրի շրջանակներում: կարդալ ավելին
Համակարգի մշակմանը ֆինանսական և տեխնիակական օժանդակություն են ցուցաբերել
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԸ